Duyurular;

  • Css Tasarımlar
  • Apple Forumumuz...
  • Katıldığım Toplistler

Linkler

Hoş Geldiniz

ntlu

54 Farz

54 FARZ

Bir çocuk baliğ olduğu zaman ve bir kafir (Kelime-i tevhid) söyleyince, ya'ni,
(La ilahe illallah Muhammedün resulullah) deyince ve bunun manasını bilip
inanınca (Müslüman) olur. Kafirin günahlarının hepsi hemen afv olur. Fakat,
bunların her müslüman gibi, imkan bulunca, imanın altı şartını, ya'ni (Amentü)yü
ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve (İslamiyyetin hepsini,
ya'ni Muhammed aleyhisselamın söylediği emrlerin ve yasakların hepsini Allahü
tealanın bildirmiş olduğuna inandım) demeleri lazımdır. Daha sonra imkan
buldukça, bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, ya'ni emr
olunanları ve haram olanları, ya'ni yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır.
Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu
inkar ederse, ya'ni inanmazsa imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini
beğenmezse, kabul etmezse mürted olur. Mürted, (La ilahe illallah) demekle ve
İslamiyyetin ba'zı emrlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla,
hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahırette hiç faydasını görmez.
İnkarından, ya'ni inanmadığı şeyden tevbe etmesi,
pişman olması lazımdır.İslam alimleri, her müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım olan
farzlardan otuziki ve ayrıca ellidört adedini seçmişlerdir.Ellidört farz1- Allahü tealanın bir olduğuna inanmak.2- Helal yemek ve içmek.3- Abdest almak.4- Beş vakit namaz kılmak.5- Cünüblükten gusl etmek.6- Rızkın Allahü tealadan olduğuna inanmak.7- Helal, temiz elbise giymek.8- Hakka tevekkül etmek.9- Kanaat etmek.10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü tealaya şükr etmek.11- Kazaya razı olmak.12- Belalara sabr etmek.13- Günahlardan tevbe etmek.14- Allah rızası için ibadet etmek.15- Şeytanı düşman bilmek.16- Kur'an-ı kerimin hükmüne razı olmak.17- Ölümü hak bilmek.18- Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak.19- Babaya ve anaya iyilik etmek.20- Ma'rufu emr ve münkeri nehy etmek.21- Akrabayı ziyaret etmek.22- Emanete hıyanet etmemek.23- Daima Allahü tealadan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek.24- Allaha ve Resulüne itaat etmek.25- Günahdan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak.26- Müslüman amirlere itaat etmek.27- Aleme, ibret nazarıyla bakmak.28- Allahü tealanın varlığını tefekkür etmek.29- Dilini, fuhşa ait kelimelerden korumak.30- Kalbini temiz tutmak.31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak.32- Harama bakmamak.33- Mü'min her halde, sözüne sadık olmak.34- Kulağını münkerat dinlemekten korumak.35- İlim öğrenmek.36- Tartı ve ölçü aletlerini, hak üzere kullanmak.37- Allahın azabından emin olmayıp, daima korkmak.38- Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek.39- Allahın rahmetinden ümid kesmemek.40- Nefsinin isteklerine tabi olmamak.41- Allah rızası için yemek yidirmek.42- Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak.43- Malının zekatını, mahsulün uşrunu vermek.44- Adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak.45- Kalbini, günahlardan temizlemek.46- Kibrli olmaktan sakınmak.47- Baliğ olmamış yetimin malını hıfz etmek.48- Genç oğlanlara yakın olmamak.49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak.50- Zulümle, kimsenin malını yimemek.51- Allahü tealaya şirk koşmamak.52- Zinadan kaçınmak.53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek.54- Yok yere yemin etmemek.

36547 ziyaretçi (61053 klik) kişi burdaydı!
X
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=